o r j a t

Kuvassa Jussi Lankoski ja Annika Aapalahti
Kuva: Mitro Härkönen